pause

posted on 03 Feb 2011 20:59 by ameiba
คือจริงๆก็ดองมานานมากแล้ว 5555555555 ก็อยากมาประกาศให้ฟอร์มอลหน่อย
 
หยุดเล่นอีเอชสักพัก ไม่ก็จนกว่าจะปิดเทอมจ้ะ
 
Undecided